Sửa chữa tàu biển:
Hệ thống sàn nâng: có thể nâng tàu có tải trọng 27,000 DWT lên bờ phục vụ sửa chữa.

Dock nổi
Dock nổi: có thể nâng tàu có tải trọng 27,000 DWT trên dock nổi phục vụ sửa chữa.

Ụ khô
Ụ khô: có thể nâng tàu có tải trọng 27,000 DWT trên ụ khô phục vụ sửa chữa.

Phân xưởng sắt hàn, ống và cơ điện máy: phục vụ công việc bảo dưỡng, sửa chữa, gia công thép tấm, ống, van, máy và hệ động lực.