Thông tin liên hệ

NICESEA CO., LTD. – ISO 9001:2008 

 • Văn phòng chính:
  298A Go-O-Moi Str., Phu Thuan Ward, Dist.7, HCMC, Vietnam
  Tel: +84.28.3773.2883   Fax: +84.28.3773.2884
  Email: ns@nicesea.com.vn
 • Chi nhánh Vũng Tàu:
  45B, Huynh Khuong An Str., Ward 3, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau City.
 • Tel: +84.2543. 543 990
  Email: ns-vungtau@nicesea.com.vn
 • Chi nhánh Hải Phòng:
  No. 91 Phu Xa St., Phu Xa 01 Zone, Dong Hai Ward, Hai An Dist., Hai Phong City, Viet Nam
  Tel/Fax: +84 2253 260 476
  Email: ns-haiphong@nicesea.com.vn