Thông tin liên hệ

NICESEA CO., LTD. – ISO 9001:2015 

  • Văn phòng chính:
    298A Đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tel: +84.28.3773.2883   Fax: +84.28.3773.2884
    Email: ns@nicesea.com.vn