• 9 Tháng Mười, 2019
  • by Nicesea
  • 839

HẠ THỦY TÀU CÔNG TRÌNH NICE SEA 01

Công Ty Nice Sea hạ thủy tàu công trình Nice Sea 01 như trạm chỉ huy nổi trong thời gian sửa chữa nổi hoặc kiểm tra dưới nước.