LASHING WIND TOWER

Lashing Service

NICE SEA 01

UNDERWATER INSPECTION

Diving Service

DRY DOCKING

Repair Service

DAWEI

Steel Work - Piping Work
12,000 TON WEIGHT


AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT
Yếu tố an toàn được ưu tiên hàng đầu cũng như là nguyên tắc bắt buộc tại Nice Sea Co., Ltd.


CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Chất lượng là tiêu chuẩn đầu tiên của chúng tôi trong việc phục vụ khách hàng đã tạo ra thương hiệu “Nice Sea”.


UY TÍN
Uy tín là yếu tố tạo dựng niềm tin tuyệt đối trong kinh doanh.


HỢP TÁC HIỆU QUẢ
Sự hợp tác lâu dài và bền vững sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và tạo cơ hội cho Nice Sea ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Lĩnh Vực Kinh Doanh

SỬA CHỮA NỔI VÀ TRÊN Ụ ĐÀ
Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong buồng máy; sửa chữa nổi & trên dock.

CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA
Hàng dự án, thép cuộn, ống, hàng hóa trên boong, cung cấp vật tư, dụng cụ chằng buộc hàng hóa, vật tư chèn lót.

KIỂM TRA ĐÁY TÀU VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH VỎ TÀU DƯỚI NƯỚC
Kiểm tra đáy tàu (IWS), vệ sinh vỏ tàu dưới nước, hàn dưới nước, kiểm tra đáy tàu phục vụ mua bán thuê tàu.

Media

Xem video của chúng tôi

Các dự án đã thực hiện

TÀU DAWEI
HÀNG TỔNG HỢP 11,654 DWT
SỬA CHỮA NỔI – SỬA CHỮA MŨI QUẢ LÊ

TÀU DANUM 160
CONTAINER 13,177 DWT
SỬA CHỮA NỔI – SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TOÀN TÀU

TÀU NIRMAL PRITI
HÀNG XÁ 43,590 DWT
SỬA CHỮA NỔI – THAY BỘ LÀM KÍN TRỤC CHÂN VỊT

TÀU ZAYED
DWT: 22954
SỬA CHỮA NỔI – CABIN, LẦU LÁI

TÀU WIN 1
CHỞ DẦU 7,078 DWT
SỬA CHỮA NỔI – SỬA CHỮA MÁY CHÍNH

TÀU ADS GALTESUND
HÀNG XÁ 75,395 DWT
SỬA CHỮA NỔI – SỬA CHỮA ỐNG VÀ SẮT HÀN

Đối tác của chúng tôi

Những bài viết gần đây