Language:

CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ CỨU HỘ HÀNG HẢI BIỂN ĐẸP
TSC: 298A Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel:  +84.28.3773.2883
Fax: +84.28.3773.2884
Email: ns@nicesea.com.vn
Website: www.nicesea.com.vn
               www.shiprepair.com.vn

Trang nhất Trang thiết bị an toàn đi biển

Nice Sea chuyên cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và cấp mới Trang thiết bị an toàn đi biển phù hợp với các yêu câu tiêu chuẩn của qui định Quốc tế về an toàn đi biển (SOLAS). Chúng tôi đảm bảo sẽ đưa các trang thiết bị an toàn đi biển về trạng thái hoạt động tốt nhất và sẵn sàng sử dụng được bất cứ lúc nào.

Phao Xuồng Cứu Sinh:
 

 • Kiểm tra , bảo trì, sửa chữa và thử tải phao xuồng cứu sinh và hệ thống hạ xuồng cứu sinh.
 • Sửa chữa, tân trang, bảo hành hoặc thay mới máy và bánh lái xuồng cứu sinh.
 • Sửa chữa, tân trang, bảo hành hệ nâng hạ và hệ thống nhả xuồng cứu sinh.
 • Sửa chữa máy và bánh lái xuồng cứu sinh.
 • Xử lý sự cố và sửa chữa hệ thống điện.


Thử tải:
 

 • Chúng tôi nhận dịch vụ thử tải cần cẩu, trục hạ , xuồng cứu sinh và các loại thử tải đối trọng khác.


Hệ thống cứu hỏa trên tàu:

 • Kiểm tra định kỳ hệ tự thổi phao cứu sinh.
 • Kiểm tra định kỳ Xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng.
 • Kiểm tra định kỳ thiết bị cứu hỏa di động.
 • Lắp đặt, kiểm tra hệ thống thiết bị cứu hỏa cố định như CO2, Halon 1301, Dry Chemical Powder, Foam, Novec, FM-200.
 • Kiểm tra định kỳ hệ thống SCBA, EEBD.
 • Kiểm tra định kỳ áo phao cứu sinh.
 • Giám định và thử áp suất hơi immersion suits.

Xem hình ảnh

 

Đối tác