Language:
CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU VÀ CỨU HỘ HÀNG HẢI BIỂN ĐẸP
TSC: 298A Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel:  +84.28.3773.2883
Fax: +84.28.3773.2884
Email: ns@nicesea.com.vn
Website: www.nicesea.com.vn
               www.shiprepair.com.vn
               www.vattutaubien.vn

Trang nhất Thông tin liên hệ

Chairman
PHAN PHU PHONG
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 90333 2747
Email: ns@nicesea.com.vn -  ppphong@nicesea.com.vn

Co-Founder
NGUYEN TRUC VIET
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 903377746
Email: ns@nicesea.com.vn -  ntviet@nicesea.com.vn

Managing Director
NGUYEN TAT THANG
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 908004742
Email: ns@nicesea.com.vn – nthang@nicesea.com.vn

Deputy Director - Technical Department
LE THANH TRUNG
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 903778805
Email: ns@nicesea.com.vn - lttrung@nicesea.com.vn

Deputy Director - Lashing Department
DANG NGOC TRUONG
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 903326988
Email: ns@nicesea.com.vn  - dntruong@nicesea.com.vn

Manager of Sales Department
NGUYEN TUAN VU
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 903613137
Email: ns@nicesea.com.vn  - ntvu@nicesea.com.vn

Manager of Operation Dept./Man. of VT Branch
TRANG DUY PHUONG
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 907816856
Email: ns@nicesea.com.vn - tdphuong@nicesea.com.vn

Manager of Materials Department
THAI KHIET NHAN
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 937159939
Email: ns@nicesea.com.vn - tknhan@nicesea.com.vn

Manager of Haiphong Branch
PHAM TRUNG HOP
Tel/Fax: +84 2253 260 476
Mobile: +84 (0) 906117369
Email: ns@nicesea.com.vn - pthop@nicesea.com.vn

Manager of Lashing Department
NGUYEN THANH THAI DUONG

Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 907320640
Email: ns@nicesea.com.vn - tduong@nicesea.com.vn

Manager Of Technical Department
NGUYEN THANH GIANG
Mobile: +84 (0) 969201978
 
Manager Of Ha Tinh Branch
NGUYEN TRUNG KIEN
Mobile: +84 (0) 983393093

HR Manager
NGUYEN XUAN DIEU
Tel: +84 (0) 28 3773 2883 – Fax: +84 (0) 28 3773 2884
Mobile: +84 (0) 1689956839
Email: ns@nicesea.com.vn - nhansu@nicesea.com.vn

 

 

Đối tác